СРЕЩА С УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В СОФИЯ

Среща-с-учителите-от-гр.-София-и-София-област_13.09.2021_2-1280x640

Среща с учителите по физическо възпитание: „Популяризиране и развитие на спорта хандбал в училищата“

В Национална спортна академия днес бе проведена работна среща между ръководството на Българска федерация по хандбал и учители по физическо възпитание и спорт в град София и област София. Присъстваха над 20 преподаватели. Бяха разисквани въпроси свързани с популяризирането и развитието на спорта хандбал в учебните заведения.
Срещата бе открита от доц. Емил Аврамов, др. Домакинът на събитието приветства всички и даде думата на президента на Българска федерация по хандбал Росен Добрев, който изказа своите благодарности към присъстващите и изрази желанието на БФХ да възобнови работата си с учителите както в София, така и в цялата страна. Ръководителят на хандбалната централа разясни подробности относно проектите към IHF и EHF, в който БФХ може да участва. След това думата имаха учителите да изложат своите проблеми, притеснения и необходимости при работата им за популяризиране на хандбалната игра.

Засегнати бяха следните теми:

1. 81 СУ „Виктор Юго“ – преподаватели Симона Запрянова и Искра Златанова

Федерацията да съдейства и организира множество турнири през цялата година за различните възрастови групи в училищният спорт.

 1. 72 ОУ „Христо Ботев“ – преподавател Соня Колева

Обърна внимание върху един от най-сериозните проблеми, а именно – лошата или липсващата спортна база по училищата в София.

Да бъдат изготвени и разпространени образователни клипове за обучение на ученици по хандбал, до които да имат достъп учителите от цялата страна.

 1. Национална Спортна Академия – преподавател доц. Илия Върбанов, др.

Обърна внимание за необходимостта от разписана стратегия от БФХ за развитието на ученическия и студентския хандбал в страната страна. В нея да бъдат поместени ясни и точни задачи и срокове за изпълнение. Даде и други важни детайли за постигането на целта, като: подпомагане на родителите; разговори с национални телевизии за излъчването на повече хандбални срещи в ефира; разговори с ИХФ, ЕХФ и други Национални федерации за предоставянето на видео материали за обучение на младите хандбалисти в училищата; безплатно предоставяне на всеки учител на единна програма за тренировки по хандбал, както и състезателен правилник, пособия, топки и т.н.

Да се проведат срещи и разговори с ММС, МОН и Община София относно начина на финансиране на спортните клубове и училищата развиващи спорт.

Да бъде избран отговорник на хонорар към БФХ, който да обикаля по училищата (координатор).

 1. Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) – преподавател Костадин Терзиев

Обърна внимание върху проблема с вече запалените по хандбала деца и тяхното бъдещо развитие след като сменят училището или завършат.

Да бъдат организирани множество семинари и курсове насочени към учителите желаещи да развиват спорта хандбал.

Да се провери дали има възможност за финансово подпомагане на училища, желаещи да създадат свой хандбални клубове.

 1. 92 ОУ „Димитър Талев“ – преподавател Ваня Колева

Да бъдат проведени разговори с БАСУ и заедно с тях да бъдат организирани повече турнири за ученически спорт (хандбал)

 1. 85 СУ „Отец Паисий“ – преподавател Димитър Джепков

Да бъдат създадени хандбални звезди, които да бъдат пример за подражание сред малките деца.

Да бъде изготвен кратък филм с нашите най-добри хандбалисти в момента и техните стъпки в развитието им.

 1. НПГПТО „М.В. Ломоносов“ – преподавател – Кремена Пешева

Да бъде изготвено писмо до МОН и Община София за организирането и провеждането на турнири по мини хандбал и уличен хандбал (Goalchaaa)

 УЧАСТНИЦИ В СРЕЩАТА

 1. Доц. Емил Руменов Аврамов, др. – катедра Хандбал – НСА „Васил Левски“
 2. Росен Димитров Добрев – Президент на Българска Федерация по Хандбал
 3. Теодор Николов Илиев – Генерален Секретар на Българска Федерация по Хандбал
 4. Доц. Илия Александров Върбанов, др. – катедра Хандбал – НСА „Васил Левски“
 5. Доц. Тодор Маринов, д-р – преподавател по ТМФВ – НСА „Васил Левски“
 6. гл. ас. Милена Георгиева Аврамова, др. – катедра Хандбал – НСА „Васил Левски“
 7. Стефка Иванова Агова – 32 СУИЧЕ гр. София
 8. Соня Атанасова Колева – 72 ОУ „Христо Ботев“ гр. София
 9. Иво Неделчев Николов – Софийска Математическа Гимназия – СМГ гр. София
 10. Александър Викторов Вътков – 172 ОБУ „Христо Ботев“ гр. Нови Искър
 11. Христо Ивайлов Иванов – 39 СУ „Петър Динеков“ гр. София
 12. Костадин Николов Терзиев – Национална Търговско Банкова Гимназия – НТБГ гр. София
 13. Симона Стефанова Запрянова – 81 СУ „Виктор Юго“ гр. София
 14. Искра Василева Златанова – 81 СУ „Виктор Юго“ гр. София
 15. Ваня Петрова Колева – 92 ОУ „Димитър Талев“ гр. София
 16. Кремена Пенева Пешева – НПГПТО „М.В. Ломоносов“
 17. Димитринка Дакова Джахова – Маймункова – 73 СУ „Владислав Граматик“ гр. София
 18. Диана Симеонова – 106 ОУ „Григорий Цамблак“ гр. София
 19. Георги Георгиев – 8 СУ „Васил Левски“ гр. София
 20. Димитър Джепков – 85 СУ „Отец Паисий“ гр. София
 21. Теодора Кирилова Петкова – СУ „Кирил и Методии“ гр. Сливница
 22. Тодор Манолов – 90 СУ „Хосе Де Сан Мартин“ гр. София
 23. Веселин Чакмаков – 90 СУ „Хосе Де Сан Мартин“ гр. София

Вашият коментар