РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ДЕВОЙКИ ДО 16 ГОДИНИ СРЯДА ОТ 18:00 ЧАСА СПОРТНА ЗАЛА „СВИЛЕНГРАД“

ПРИСЪСТВИЕ НА ЕДИН РОДИТЕЛ И ДЕТЕ!

Вашият коментар