Приключи изпълнението на дейностите по проект „Обичам и играя хандбал”

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Обичам и играя хандбал”. Финансирането е съгласно сключен договор за БФП по процедура на МИГ Свиленград ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ по ПРСР 2014-2020. През периода на изпълнение на проектните дейности се проведоха няколко спортни събития: състезание (щафетни игри) с участието на спортисти от клуба и ученици от ОУ „Христо Ботев”, с. Левка; спортно събитие – хандбален турнир, в който се включиха спортисти от ХК „Свиленград” и ветерани, които премериха своите умения с младежите и споделиха своите страст и опит в спорта; проведе се и спортен празник „Аз обичам спорта”, в който се включиха деца от детските градини на град Свиленград. За финал на спортните мероприятия се проведе турнир купа „5-ти октомври” за празника на града. Гости на събитията, граждани и младежи успяха да се запознаят със спорта хандбал и дейността на ХК „Свиленград”. Бяха раздадени награди, грамоти и купи. Беше организиран кетъринг за събитията. Бяха доставени и спортни пособия, оборудване и екипировка за играчите на клуба. Спортистите бяха зарадвани с нови екипи, топки, тежести и уреди за тренировка. С реализацията на проекта се постигнаха и целите му – насърчаване включването на местното население в общи инициативи свързани със спорта, популяризиране и повишаване на спортната култура на децата и младежите в община Свиленград и представянето на спорта хандбал като ефективен начин за укрепване на здравето и борбата със стреса и оползотворяването на свободното време на младите хора.

20181005_152847_HDR43137886_10211200983054823_1963231028470349824_n20181005_152723_HDR

Вашият коментар