ХК СВИЛЕНГРАД ПРОВЕДЕ ХАНДБАЛЕН ТУРНИР

ХК Свиленград проведе Хандбален турнир

На 24.09.2021г. от 17:30 часа в Спортна зала Свиленград се проведе хандбален турнир.

Мероприятието беше част от дейностите по проект „Обичам и играя хандбал“ АДБФП BG06RDNP001-19.054-0005-C01, финансиран по ПРСР 2014-2020 по процедура МИГ Свиленград ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“.

Събитието включваше демонстрация на целия тренировъчен процес – физическа,техническа и тактическа подготовка.Историята на хандбала в Свиленград беше представена от малките спортисти. В турнира взеха участие и ветерани по хандбал.
Една от основните цели на Сдружение „Хандбален клуб“ Свиленград“ е да развива и утвърждава спорта хандбал сред гражданското общество,да подпомага утвърждаването на здравословен начин живот сред подрастващите.

Мероприятието постави началото на новия хандбален сезон!

>>>ХК Свиленград организира Хандбален турнир

IMG_20210924_173306 IMG_20210924_173550 IMG_20210924_174000 IMG_20210924_175712

IMG_20210924_174000 IMG_20210924_174429 IMG_20210924_175637 IMG_20210924_175638 IMG_20210924_175842

rpt
rpt
rpt
rpt
rpt
rpt

Вашият коментар