ДЕЦАТА ОТ ДЮШ НА ХК”СВИЛЕНГРАД”

Сърце и душа за ХК“СВИЛЕНГРАД“.

Идеята, че успехът е резултат от упоритост и старание, трябва да се вкорени в детето от рано. Здравословното самочувствие е бронята на детето срещу предизвикателствата на околния свят. Трябва да научи силните и слабите си страни, така ще се научи как да разрешава конфликти по-бързо и няма да се поддава на негативен натиск. Всяко дете ще възприеме по-позитивна представа за света, ако е уверено, че може да успее. Насърчавай децата като вярвате в тях. Празнувайте успехите и усилията , подкрепяйте ги при провалите. Научете ги, че неуспехите са част от постигането на целта. Напътствай чрез любов и дисциплина. Когато детето се опитва, проваля се, опитва отново, отново се проваля и накрая успява, то изгражда идеята за собствените си способности. В същото време то изгражда представата за себе си чрез общуването с околните. Ние сме тези, който може да зародим в всяко едно правилна представа за личността му. ? ? ?

Вашият коментар